กรมวิทยาศาสตร์ฯยืนยันไม่พบสารเคมีในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์ฯยืนยันไม่พบสารเคมีในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์ฯยืนยันไม่พบสารเคมีในข้าวสาร

รูปข่าว : กรมวิทยาศาสตร์ฯยืนยันไม่พบสารเคมีในข้าวสาร

กรมวิทยาศาสตร์ฯยืนยันไม่พบสารเคมีในข้าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจวิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงไม่พบสารเคมีตกค้างตามที่เป็นข่าว ยืนยันคุณภาพข้าวสารไทยทุกยี่ห้อได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารบรรจุถุงที่เป็นแบรนด์ดัง และข้าวสารบรรจุกระสอบชั่งขายที่จำหน่ายตามท้องตลาด โดยเก็บตัวอย่างทั้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 54 ตัวอย่าง ยืนยันไม่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือสารพิษจากเชื้อราอฟลาทอกซิน และสารเคมีที่ใช้รมข้าว ฟอสฟีน ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อรา และแมลง ส่วนผลการตรวจจำนวนยีสต์ และเชื้อราต่อกรัมในข้าวสารถุง พบน้อยกว่า 10 ยกเว้นข้าวสารบรรจุกระสอบที่ชั่งแบ่งขายบางตัวอย่างมีจำนวนเชื้อราต่อกรัมมากกว่า คือเท่ากับ 50 cfu ต่อกรัม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อการบริโภคที่ต้องไม่เกิน 1,000 cfu ต่อกรัม ขณะที่การตรวจสิ่งแปลกปลอมมองด้วยตาเปล่า พบเพียงมอด ชิ้นส่วนแมลง ขนสัตว์ ปะปนอยู่บ้าง แต่อยู่ในปริมาณน้อย
 
นพ.นิพนธ์ แนะวิธีเลือกซื้อข้าวควรเลือกซื้อข้าวสารที่ถุงบรรจุปิดสนิท ไม่ฉีกขาด ลักษณะขาวสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เมล็ดข้าวจับกันเป็นก้อน มีสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นอับ นอกจากนี้ ก่อนหุงข้าวควรซาวด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง หากน้ำที่ซาวยังมีเศษฝุ่นผงให้ซาวอีกครั้งก่อนหุง และหากต้องการเก็บข้าวที่หุงสุกไว้รับประทานภายหลัง ควรตักออกจากหม้อหุง และเก็บภาชนะสะอาด และแห้ง เก็บในตู้เย็น ก่อนนำมารับประทานควรอุ่นให้ร้อนก่อนบริโภคทุกครั้ง จากนี้ไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะสุ่มตรวจข้าวสารทุกรูปแบบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน


กลับขึ้นด้านบน