ฝ้ายค้านแนะ ยุติผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้าสภาเพื่อลดความขัดแย้ง

ฝ้ายค้านแนะ ยุติผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้าสภาเพื่อลดความขัดแย้ง

ฝ้ายค้านแนะ ยุติผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้าสภาเพื่อลดความขัดแย้ง

รูปข่าว : ฝ้ายค้านแนะ ยุติผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้าสภาเพื่อลดความขัดแย้ง

ฝ้ายค้านแนะ ยุติผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรม เข้าสภาเพื่อลดความขัดแย้ง วิปรัฐบาลจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ก่อนที่จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ขณะที่ฝ่ายค้านแนะรัฐบาลยุติการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อปลดชนวนขัดแย้งทางการเมือง

ก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ว่าจะจัดลำดับความสำคัญของกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ขณะที่จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน ออกมาเสนอแนะให้รัฐบาลควรยุติการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อปลดชนวนร้อนทางการเมืองทั้งใน และนอกสภา

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม มีกลุ่มญาติวีรชนเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ปี 2553 นำโดย นางพะเยาว์ อัคฮาด มารดาของ น.ส.กมนเกด อัคฮาด พยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และนายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ บิดานายสมาพันธ์ ศรีเทพ หรือน้องเฌอ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับประชาชน ผ่านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี

โดยอ้างอิงถึงหลักการและเหตุผลที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นการนิรโทษกรรมแก่ประชาชน ซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ภายหลังการเหตุยึดอำนาจรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน ปี 2549

นายพันธ์ศักดิ์ เชื่อมั่นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกสี ทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แทนการเอื้อประโยชน์ให้แกนนำ และผู้สั่งการ

ส่วนนางพะเยาว์ กล่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ตอบรับและแสดงความเห็นต่อการผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อประชาชน เพราะมั่นใจว่าความชัดเจนในการตรากฎหมายเพื่อประชาชนจะทำให้ลดการต่อต้านลง

ขณะที่นายพงศ์เทพ ยืนยันว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล จะประชุมจัดลำดับความสำคัญในการบรรจุวาระร่างกฎหมายในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในสมัยประชุมสามัญทั่วไป หรือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยวิปรัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญตามกรอบเวลาของกฎหมายแต่ละฉบับ และเชื่อว่าจะพิจารณากฏหมายได้ครบถ้วน


กลับขึ้นด้านบน