ชาวบ้านพลับพลาไชยร้องขอความชัดเจนการขุดคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านพลับพลาไชยร้องขอความชัดเจนการขุดคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านพลับพลาไชยร้องขอความชัดเจนการขุดคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก

รูปข่าว : ชาวบ้านพลับพลาไชยร้องขอความชัดเจนการขุดคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก

ชาวบ้านพลับพลาไชยร้องขอความชัดเจนการขุดคลองระบายน้ำฝั่งตะวันตก ชาวบ้านตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรียกร้องขอความชัดเจนเกี่ยวกับการขุดคลองระบายน้ำหลาก ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง หลังชาวบ้านบางส่วนมีพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ชาวบ้านตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรียกร้องขอความชัดเจนในการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง หลังมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างดินเพื่อไปศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ทำการเกษตรที่เป็นที่ดิน สปก.ของชาวบ้านบางส่วนก็อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสร้างคลองระบายน้ำ แม้จะมีการจัดประชุมระดับพื้นที่โครงการเพื่อให้ข้อมูลการก่อสร้างโครงการนี้มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการชดเชยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลาก ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง ก่อสร้างผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ชาวตำบลพลับพลาไชยบางส่วน เชื่อว่า หากโครงการนี้แล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการทำเกษตร แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และชดเชยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกัน


กลับขึ้นด้านบน