"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ" เสนอปรับทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ" เสนอปรับทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ" เสนอปรับทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

รูปข่าว : "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ" เสนอปรับทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี

ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทยระบุ การกำหนดร่างทีโออาร์โครงการจัดซื้อรถเมลล์เอ็นจีวี ไม่มีภาคเอกชนเข้าร่วมพิจารณาตามที่ตกลงไว้ โดยต้องการพิจารณาปรับเงื่อนไขทีโออาร์ร่วมกันอีกครั้งเพื่อสร้างความโปร่งใส่และความเป็นธรรม

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้ท้วงติงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรฯในการร่างทีโออาร์ โครงการจัดซื้อรถเมลล์เอ็นจีวี ซึ่งได้รับการชี้แจงว่ายังแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เสร็จสิ้นจึงไม่สามารถตั้งภาคเอกชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการได้

ทั้งนี้จากการพิจารณาร่างดังกล่าวได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขในหลายจุด โดยต้องการให้มีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อปรับปรุงร่างทีโออาร์อีกครั้ง จึงจะถือว่ามีได้ทำงานร่วมกันจริงระหว่างภาครัฐและเอกชนตามข้อตกลงสัญญาคุณธรรม เพื่อแสดงความโปร่งใส่ของการดำเนินงาน

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างทีโออาร์ โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี ยอมรับว่า ในส่วนของการร่างทีโออาร์ที่ผ่านมา ยังไม่มีตัวแทนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเข้าร่วม แต่ได้ส่งร่างให้พิจารณาเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซน์ ซึ่งวันนี้ (26 ก.ค.) จะเป็นวันสุดท้ายก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำมาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้สำหรับร่างทีโออาร์โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,183 คัน ภายใต้วงเงิน 13,162.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการเสนอราคา 8 รายการ แบ่งเป็นรถโดยสารธรรมดา จำนวน 1,659 คัน รถโดยสารปรับอากาศจำนวน 1,524 คัน โดยหลักเกณฑ์พิจารณาผู้เสนอราคาจะต้องได้คะแนนด้านเทคนิครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะได้รับสิทธิเสนอราคาจริง


กลับขึ้นด้านบน