ก.ทรัพยากรฯเตรียมแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก.ทรัพยากรฯเตรียมแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก.ทรัพยากรฯเตรียมแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : ก.ทรัพยากรฯเตรียมแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ก.ทรัพยากรฯเตรียมแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าตั้งคณะทำงานประเมินดูแลสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันรั่วไหลเป็นเวลา 1 ปี พรัอมเพิ่มมาตรเข้มงวดการขนถ่ายน้ำมัน เพื่อป้องเหตุน้ำมันรั่วซ้ำรอย ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงการเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งเดิมมีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน. โดยจะให้บรรจุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเพิ่มเติม เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพลังงาน และกองทัพเรือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ไม่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ด้านนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าในฐานะเลขานุการ กปน.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดการคราบน้ำมันบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง ว่า กรมควบคุมมลพิษได้ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงตรวจวัดคุณภาพอากาศ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่กรมเจ้าท่าเตรียมเพิ่มระเบียบปฏิบัติในงานขนถ่ายน้ำมัน เพื่อป้องกันเหตุน้ำมันรั่วซ้ำรอยเดิม เช่น เพิ่มจำนวนเรือเฝ้าระวังขณะขนถ่ายน้ำมันเป็น 2 ลำ จากเดิม 1 ลำ รวมทั้งจะให้วางทุ่นกักน้ำมัน รัศมีห่างจากทุ่นรับน้ำมัน 50 เมตร เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากน้ำมันรั่วจะได้ควบคุมพื้นที่ไม่ให้กระจายออกไป


กลับขึ้นด้านบน