"ไทยพีบีเอส-สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์"จัดอบรมนักข่าวพลเมืองสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

"ไทยพีบีเอส-สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์"จัดอบรมนักข่าวพลเมืองสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

"ไทยพีบีเอส-สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์"จัดอบรมนักข่าวพลเมืองสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

รูปข่าว : "ไทยพีบีเอส-สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์"จัดอบรมนักข่าวพลเมืองสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ

ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมือง สำหรับผู้ขับขี่ รถจับจ้างสาธารณะ ทั้งแท็กซี่ รถโดยสาร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อส่งเสริมความรู้การใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์รายงานข่าวอย่างถูกต้อง เปิดรับสมัครถึง 29 ส.ค.นี้ ก่อนเปิดอบรม 15 ก.ย.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองสำหรับผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นในการรายงานข่าวและความเข้าใจในความเป็นนักข่าว พลเมืองแก่ผู้ประกอบการขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกอบการขับขี่รถรับจ้างสาธารณะมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Mediaได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้การใช้ เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพขับขี่รถรับจ้าง สาธารณะของผู้เข้ารับการอบรมและสาธารณชนทั่วไป

การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่สำนักงานไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั้งแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จำนวน 20 - 30 คน และเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน ผู้สนใจสมัครผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ sonpassciation@gmail.com  หรือ citizenthaipbs@gmail.com   ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  29 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วม อบรมโดยพิจารณาจากภาพข่าวและเนื้อข่าวสั้นๆ ที่ส่งเข้ามาพร้อมใบสมัคร และประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมในวันที่ 5 กันยายน 2556

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถแท็กซี่ หลายคนมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวสารที่ได้พบเห็น ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Media กันอย่างแพร่หลาย ประกอบกับอุปกรณ์โทรศัพท์แบบ Smart Phone ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง Social Media มีราคาถูกลงเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถรับจ้างสาธารณะสามารถ มีส่วนร่วมในการรายงาน เรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และไทยพีบีเอสจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อความเป็นนักข่าวพลเมืองแก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะขึ้น


กลับขึ้นด้านบน