นักวิชาการแนะคุมเข้มการจัดการข้าวทั้งระบบ ฟื้นความเชื่อมั่นข้าวไทย

นักวิชาการแนะคุมเข้มการจัดการข้าวทั้งระบบ ฟื้นความเชื่อมั่นข้าวไทย

นักวิชาการแนะคุมเข้มการจัดการข้าวทั้งระบบ ฟื้นความเชื่อมั่นข้าวไทย

รูปข่าว : นักวิชาการแนะคุมเข้มการจัดการข้าวทั้งระบบ ฟื้นความเชื่อมั่นข้าวไทย

นักวิชาการแนะคุมเข้มการจัดการข้าวทั้งระบบ ฟื้นความเชื่อมั่นข้าวไทย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจัดงานมหกรรมข้าวไทยไร้สารพิษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามกอบกู้ชื่อเสียงข้าวไทย แต่นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ มองว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือ บริหารสต็อกข้าวให้มีประสิทธิภาพ

ข้าวนานาชนิด รวมทั้งนิทรรศการอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งระบบ ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว การวิจัย การตรวจสอบคุณภาพข้าว ถูกนำมาจัดแสดงในงาน "มหกรรมข้าวไทย ไร้สารพิษ เพื่อคนไทยและชาวโลก" ที่ท่าข้าว กำนันทรง จ.นครสวรรค์
                    
สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการเรียกความเชื่อมั่นคุณภาพข้าวไทย หลังจากกรณีข่าวข้าวไทยปนเปื้อนสารตกค้างจนกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าว และความเชื่อมั่นผู้บริโภค ขณะที่ประเทศผู้ซื้อข้าวจากไทย ก็นำประเด็นนี้นำมาต่อรองราคาโดยอ้างเรื่องคุณภาพ โดยผู้ประกอบการข้าวถุงและบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว ย้ำถึงความปลอดภัยข้าวไทย หลังเพิ่มเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งในประเทศและการส่งออก

น.ส.จิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ระบุว่าการตรวจสอบสารรมควันในข้าวสารบรรจุถุง ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. -  18 ก.ค.ที่ผ่านมาไม่พบเกินมาตรฐาน มีเพียงข้าวขาวพิมพา ตราโคโค่ ที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ ซึ่งเรียกคืนจากตลาดแล้ว
                     
การตรวจสารตกค้างในข้าว ของ อย. ยังรวมถึง สารเคมีที่พบในกระบวนการ ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึง บรรจุ หากพบสารตกค้างในขั้นตอนใด ก็จะตรวจสอบย้อนไปถึงแหล่งที่มา แม้หลายฝ่ายจะยืนยันว่าข้าวไทยมีความปลอดภัย แต่ผู้บริโภคบางราย ก็ยังไม่เชื่อมั่น และหันมาบริโภคข้าวอินทรีย์ 

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ระบุว่า การสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทยในระยะยาว รัฐบาลจะต้องดูแลบริหารจัดการข้าวในสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บที่ดี มีบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เป็นกลางและระบายข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อการรักษาคุณภาพข้าวและเห็นว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ


กลับขึ้นด้านบน