เปิดตัวงานวิจัยนาโนเทคฯ แก้ปัญหา-พัฒนาด้านการเกษตร-สุขภาพ

เปิดตัวงานวิจัยนาโนเทคฯ แก้ปัญหา-พัฒนาด้านการเกษตร-สุขภาพ

เปิดตัวงานวิจัยนาโนเทคฯ แก้ปัญหา-พัฒนาด้านการเกษตร-สุขภาพ

รูปข่าว : เปิดตัวงานวิจัยนาโนเทคฯ แก้ปัญหา-พัฒนาด้านการเกษตร-สุขภาพ

เปิดตัวงานวิจัยนาโนเทคฯ แก้ปัญหา-พัฒนาด้านการเกษตร-สุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีเเห่งชาติ เปิดเผยงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี 4 กลุ่ม สำหรับเเก้ปัญหา เเละพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เเละยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งศูนย์นาโนเทคโนโลยีเเห่งชาติ หรือ นาโนเทค ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีระดับชาติเเห่งเเรกในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเเละส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวงานวิจัย 10 โครงการ มุ่งเป้าด้านนาโนเทคโนโลยี 4 กลุ่ม ที่ศูนย์นาโนเทค เพื่อพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการหลักของประชาชนในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัยด้านสุขภาพ ,ด้านการเกษตร ,ด้านพลังงานสิ่งเเวดล้อม เเละ ด้านการเเข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศเเละเเนวโน้มโลก

สำหรับงานวิจัยทั้ง 4 กลุ่ม มุ่งเน้นเรื่องสำคัญ เเละประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เช่น การพัฒนาปุ๋ยที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม , การใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพเเละปลอดภัย ,โครงการวินิจฉัยเเละรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก , การผลิตพลังงานทางเลือกโดยใช้นาโนเทคโนโลยี , โครงการนวัตกรรมเครื่องสำอางเเละอาหารจากรังไหม เเละโครงการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี

 
ซึ่งจะทำให้สินค้านาโนของประเทศมีมาตรฐานเเละปลอดภัย เเละสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเเละได้มาตรฐานในระดับสากล ,เป็นการนำนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีต่อยอด เเละปรับใช้กับงานวิจัยด้านต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
 
ทั้งนี้ คาดว่างานวิจัยทั้ง 10 โครงการ จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม เเละสามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศได้ทั้งหมด ภายในปี 2559


กลับขึ้นด้านบน