ฝ่ายค้านจี้ถามที่ประชุมสภาฯ ถึงการแก้ปัญหาราคายาง

ฝ่ายค้านจี้ถามที่ประชุมสภาฯ ถึงการแก้ปัญหาราคายาง

ฝ่ายค้านจี้ถามที่ประชุมสภาฯ ถึงการแก้ปัญหาราคายาง

รูปข่าว : ฝ่ายค้านจี้ถามที่ประชุมสภาฯ ถึงการแก้ปัญหาราคายาง

ฝ่ายค้านจี้ถามที่ประชุมสภาฯ ถึงการแก้ปัญหาราคายาง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (29 ส.ค.) มีวาระการพิจารณากระทู้ถามสด และกระทู้ถาม เพื่อรับทราบการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาราคายางพาราที่ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปจากการหารือของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรปลูกยางพาราได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อม ยื่นญัตติการแก้ปัญหาราคาพืชผลสินค้าเกษตรตกต่ำและค่าครองชีพราคาแพง เพื่อขอให้สมาชิก และรัฐบาล ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาราคาพืชผลการเกษตรหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาจำนำข้าว, ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

โดยญัตติดังกล่าว จะดำเนินการอภิปรายหลังจากกระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งมีรายงานว่า ฝ่ายค้านจะมีการตั้งกระทู้ถามสด ในประเด็นการแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องราคายางพารา ต่อนายกรัฐมนตรี ด้วย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจาณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. วาระที่ 2 มาตรา 3 ซึ่งเป็นวันที่ 5 กำหนดให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาธิการ ด้วยคะแนนเสียง 344 ต่อ 140 เสียง

โดยที่ประชุมรัฐสภา กำหนดนัดพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ ที่มาของ ส.ว.ในวันที่ 4 กันยายน โดยที่ประชุมจะเริ่มด้วยมาตรา 5 การกำหนดคุณสมบัติของ ส.ว.หลังจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมได้ทักท้วงการอภิปรายในมาตรา 4 ว่าด้วยการยกเลิกคณะกรรมการ และกระบวนการสรรหา ส.ว.เนื่องจากเห็นว่า มาตรา 3 ได้กำหนดให้ ส.ว. 200 คนมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ทำให้มาตรา 4 ตกไปโดยอัตโนมัติ เพราะไม่มี ส.ว.สรรหาแล้ว

ส่วนการอภิปรายมาตรา 5 คาดว่าจะใช้เวลาเบื้องต้น 2 วัน เนื่องจากมีผู้สงวนคำแปรญัตติ 102 คน ซึ่งมากกว่ามาตรา 3 ที่มีผู้สงวนำแปรญัตติ 57 คน แต่ใช้เวลาพิจารณาถึง 5 วัน

ทั้งนี้ฝ่ายค้าน จะมีทั้งกระทู้ถามสดกรณีการแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องราคายางพาราตกต่ำ และผลกระทบจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยนายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับความคืบหน้าของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาล 2556/2557 ด้าน นายสามารถ มะลูลีม ตั้งกระทู้ถามสดถึง นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับโรฮิงยาด้วย

ส่วนกระทู้ถามทั่วไปในวันที่ 29 สิงหาคมมีดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลในการวางระบบคมนาคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดย น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2.การก่อสร้างฝายกั้นน้ำแบบปิด-เปิดได้ นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน