วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว

วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว

วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว

รูปข่าว : วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว

วัฒนธรรมการปั่นจักรยานในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนนักปั่นจักรยานในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลมีความพยายามสร้างให้เมืองเป็นมิตรกับนักปั่น ซึ่งนักปั่นหลายคนต่างหวังว่าในอนาคตพวกเขาจะใช้การปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ได้

เจ้าของร้านจักรยานแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ระบุว่า ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนนักปั่นในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และนักปั่นหลายคนก็พร้อมที่จะลงทุนเพื่อการปั่นจักรยาน เพราะพวกเขามีความรู้มากขึ้น และต้องการจักรยานที่มีคุณภาพ เพื่อความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

รัฐบาลเห็นถึงจำนวนนักปั่นที่เพิ่มขึ้น จึงได้พยายามสร้างให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักปั่น โดยการสร้างเส้นทางสำหรับการปั่นจักรยาน ซึ่งในปีนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 200 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างเส้นทางเพิ่มอีก 160 กิโลเมตร จะเสร็จสิ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า

นักปั่นหลายคนชื่นชมรัฐบาลในการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยาน แต่กล่าวว่าเส้นทางดังกล่าวยังไม่สามารถทำให้พวกเขาใช้การปั่นจักรยานเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวันได้ โดยหวังว่าในอนาคตการปั่นจักรยานจะมีความปลอดภัย และสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้จำนวนรถยนต์ลดน้อยลง และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน