ชะอวดนำร่อง เริ่มจ่ายค่าปัจจัยการผลิตยาง 24 ก.ย.นี้

ชะอวดนำร่อง เริ่มจ่ายค่าปัจจัยการผลิตยาง 24 ก.ย.นี้

ชะอวดนำร่อง เริ่มจ่ายค่าปัจจัยการผลิตยาง 24 ก.ย.นี้

รูปข่าว : ชะอวดนำร่อง เริ่มจ่ายค่าปัจจัยการผลิตยาง 24 ก.ย.นี้

ชะอวดนำร่อง เริ่มจ่ายค่าปัจจัยการผลิตยาง 24 ก.ย.นี้ ในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) จ.นครศรีธรรมราช จะเริ่มจ่ายเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประมาณ 400 ราย โดยจะเริ่มนำร่องที่ อ.ชะอวด เป็นที่แรก

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ของ จ.นครศรีธรรมราช โดยระบุว่า ขณะนี้มีเกษตรกร ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 78,000 ราย จากเกษตรกรทั้งหมดประมาณ 111,761 ราย โดยขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนขอให้รีบไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายนนี้

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลได้โอนเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) แล้ว เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถจ่ายเงินชดเชยค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ภายในเดือนกันยายนนี้

เบื้องต้น ได้มีการกำหนดการจ่ายเงินแก่เกษตรกรในวันที่ 24 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการ อ.ชะอวด โดยมีเกษตรกรจาก อ.ชะอวด, อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.จุฬาภรณ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านการตรวจสอบแปลงกรีดยางครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และได้รับใบรับรองจากเกษตรอำเภอแล้ว ประมาณ 400 คน จะได้รับเงินเป็นชุดแรก เพื่อนำร่อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางว่าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแน่นอน

ส่วนการดูแลการชุมุนุม ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการร่วมเฉพาะกิจ การแก้ปัญหาการชุมนุมประท้วงราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยที่ประชุมมีมติให้คงประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่การชุมนุมต่อไปอีก เพื่อให้ดูแลสถานการณ์ได้อย่างทั่วถึง


กลับขึ้นด้านบน