"ชาวสวนยาง"นครศรีฯไม่ได้รับเงินชดเชย เหตุไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

"ชาวสวนยาง"นครศรีฯไม่ได้รับเงินชดเชย เหตุไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

"ชาวสวนยาง"นครศรีฯไม่ได้รับเงินชดเชย เหตุไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

รูปข่าว : "ชาวสวนยาง"นครศรีฯไม่ได้รับเงินชดเชย เหตุไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

มีเสียงสะท้อนจากชาวสวนยางในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิว่า พวกเขาไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าปัจจัยการผลิต แต่รัฐกลับหักภาษีส่งออกยางพารา ที่พวกเขาเป็นผู้ผลิตมาตลอด โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆกลับคืนมา

ชาวสวนยางในจ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับเงินปัจจัยการผลิตบอกว่า การมอบเงินปัจจัยการผลิตเป็นเพียงการช่วยเหลือระยะสั้น และไม่ครอบคลุมชาวสวนยางทั้งหมด ส่วนสมาชิกชมรมลูกขวานลอยลมเข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา

คณะทนายความที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นำสมาชิกชมรมลูกขวานลอยลมจำนวนหนึ่งเข้ารายงานตัวกับ พล.ต.ต.วิษณุ ม่วงแพรศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น บริเวณแยกควนหนองหงษ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ทำคดีแล้วทั้งหมด 19 คดี โดยการสืบสวนสวนส่วนหนึ่งพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับชมรมลูกขวานลอยลม

ในขณะที่ การนำร่องมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับชาวสวนยาง ในพื้นที่อ.ชะอวด จุฬาภรณ์ และอ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปรับเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตในวันนี้นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวสวนยางมารับเงินปัจจัยการผลิตกว่า 900 คน เป็นพื้นที่ปลูกยางกว่า 5,000 ไร่ ชาวสวนยางหลายคนที่ได้รับเงินการปัจจัยการผลิตบอกว่าแม้จะได้รับเงินแต่ก็เห็นว่า เป็นการช่วยเหลือระยะสั้นไม่ครอบคลุมชาวสวนยางทั้งหมด จึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยการรับประกันราคามากกว่า

ส่วนสถานที่ชุมนุมของชาวสวนยางบริเวนแยกควนหนองหงษ์วันนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมชาวบ้านแสดงจุดยืนร่วมกันว่าจะยังคงรวมตัวปิดถนน เพื่อเรียกร้องให้รัฐประกันราคายางพาราในราคากิโลกรัมละ 100 บาทต่อไป ส่วนการไปรับเงินชดเชยปัจจัยการผลิต ชาวบ้านควนหนองหงษ์หลายคนไม่ได้ไปลงทะเบียน และอีกส่วนหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินชดเชย


กลับขึ้นด้านบน