จุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม

จุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม

จุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม

รูปข่าว : จุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม

จุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม วันนี้ เป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2556/2557 แม้ว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่ามีความพร้อมในการเปิดจุดรับจำนำกว่า 500 แห่ง ใน 60 จังหวัดทั่วประเทศ แต่จากการตรวจสอบไปยังโรงสีหลายแห่ง พบว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดรับจำนำข้าวได้ เนื่องจากยังมีข้าวค้างส่งมอบจากโครงการเก่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ตรวจความพร้อมของจุดรับจำนำ ทำให้ชาวนาต้องฝากข้าวไว้กับโรงสีก่อน

ชาวนาใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก เร่งเก็บเกี่ยวข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำ รอบใหม่เป็นวันแรก แต่ยังไม่สามารถเข้าโครงการได้ เนื่องจากจุดรับจำนำข้าวหลายแห่งยังไม่พร้อม ขณะที่ปัญหาของชาวนาที่นำข้าวมาเข้าโครงการ พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีหนังสือรับรองเกษตรกร จึงทำให้ไม่สามารถเข้าโครงการได้ จึงต้องฝากโรงสีไว้ก่อน โดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาคม เพื่อรับรองพื้นที่เพาะปลูก 
 
เมื่อตรวจสอบไปยังโรงสีในจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานี พบว่าโรงสีทั้งจังหวัดยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากต้องรอการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุด ไม่ต่างจากโรงสีใน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา เจ้าของโรงสีเทพมงคล ระบุว่า โรงสีจำนวน 21 แห่งในจังหวัดฯ ไม่สามารถเปิดรับจำนำข้าวได้ในวันนี้ เนื่องจากยังมีข้าวค้างส่งมอบโกดังกลาง ซึ่งต้องส่งมอบให้ครบก่อน
 
เจ้าของโรงสีหลายแห่งบอกตรงกันว่าการรับนำข้าวในปีการผลิตใหม่นี้ คาดว่าปริมาณข้าวจะลดลงจากเดิมร้อยละ 10-20 เนื่องจากมีการปรับเงื่อนไข โดยลดวงเงินรับจำนำต่อครัวเรือน
 
สำหรับเงื่อนไขการรับจำนำข้าวรอบใหม่ชาวนาระบุว่า จะส่งผลกระทบให้ต้องขายข้าวนอกโครงการมากขึ้น เนื่องจากเดิมที่กำหนดวงเงินรับจำนำต่อครัวเรือนรายละไม่เกิน 500,000 บาท ลดลงมาเหลือ 350,000 บาท แต่การขายนอกโครงการจะขายได้เพียงตันละ 6,000-8,000 บาท ขณะที่ขายในโครงการรับจำนำจะได้ตันละ 10,900-11,000 บาท ขึ้นอยู่กับความชื้น


กลับขึ้นด้านบน