รัฐบาลเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ

รัฐบาลเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ

รัฐบาลเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ

รัฐบาลเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นโครงการน้ำ หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก่อนที่จะดำเนินการจ้างเอกชนออกแบบ และก่อสร้างในโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 350,000 ล้านบาท ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมจัดกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชน เริ่มวันที่ 15 ตุลาคมนี้

รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ อนุกรรมการรับฟังความเห็นประชาชนโครงการบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) อธิบายรูปแบบการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นประชาชนว่า แบ่งออกเป็น 3 เวทีใหญ่ เวทีที่ 1 มี 36 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างตามโครงการ เวทีที่ 2 มี 33 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วม แต่ไม่มีการก่อสร้างโครงการ และเวทีที่ 3 มี 8 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วม และไม่มีโครงการ โดยภาคเช้าจะมีการชี้แจ้งข้อมูลต่อประชาชน และภาคบ่ายจะเปิดโอกาสให้ประชาชนพูดคุยแสดงความคิดเห็น โดยนักวิชาการรวบรวมข้อมูลทุกความเห็น
 
นายประเชิญ คนเทศ สภาลุ่มน้ำท่าจีน จ.นครปฐม กล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งในเวทีรับฟังความคิดเห็น เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่มีโอกาสได้พูดมากนัก ซึ่งเวลาให้พูดคนละ 3 นาทีถือว่าไม่เพียงพอ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจไม่ได้ร่วมเวที โดยงบประมาณจัดเวทีรับฟังความเห็นกว่า 180 ล้านบาท น่าจะมีการจัดเวทีย่อยที่ให้รายละเอียดมากขึ้น ขณะที่ส่วนนายอรรถพล อรุโณรส เลขาภาคีเครือข่ายประชาชนคนปทุมธานีตั้งข้อสังเกตว่าการตอบคำถามในแบบสอบถามอาจมีการสับเปลี่ยนแบบสอบถาม
 
แต่อนุกรรมการรับฟังความเห็นประชาชนชี้แจงว่าการแสดงความเห็น 3 นาทีเพียงพอ ถ้ามีเตรียมข้อมูลมาก่อน ส่วนการตอบแบบสอบถามจะมีการเปิดเผยคำถามทางเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์ก่อน ส่วนคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แต่สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ ปภ.จังหวัด หรือสมัครทางเว็บไซต์ของ กบอ.ดำเนินการต่อไป และอาจมีเวทีย่อยเพิ่มเติม ซึ่งจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วบางส่วน


กลับขึ้นด้านบน