เอกชนหนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง โครงการ 2 ล้านล้าน

เอกชนหนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง โครงการ 2 ล้านล้าน

เอกชนหนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง โครงการ 2 ล้านล้าน

รูปข่าว : เอกชนหนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง โครงการ 2 ล้านล้าน

เอกชนหนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง โครงการ 2 ล้านล้าน เอกชนสนับสนุนรัฐบาล เร่งลงทุนระบบราง ภายใต้พระราชบัญญัติลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หลังไทยมีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศคู่แข่ง แต่ห่วงปัญหาความเพียงพอจากการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง

ในงานเสวนาธุรกิจไทย จะเดินไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่จะเกิดขึ้นและภาคพลังงานจะมีส่วนร่วมอย่างไร นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล หรือ PTTGC และกรรมการบริษัท ปตท. สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนระบบราง ซึ่งหากเป็นไปตามแผนจะช่วยประเทศประหยัดพลังงานกว่าปีละ 3,300ล้านลิตร คิดเป็นเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท แต่เป็นห่วงปัญหาความต่อเนื่องของพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง ซึ่งต้องการกำลังการผลิตอีก 4,800 เมกะวัตต์ หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้า 2 โรงใหญ่ รวมถึง ภาวะขาดแคลนแรงงานของไทย, วัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่เอกชนต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 15 ของจีดีพี สูงกว่าประเทศอื่นเฉลี่ยร้อยละ 8 ทำให้ไทยเสียเปรียบด้านการแข่งขันทางการค้า ในการลดต้นทุนการขนส่ง การกระจายตัวธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการถ่ายเทบุคลากรที่มีความรู้ออกไปยังภูมิภาคต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของจีดีพี


กลับขึ้นด้านบน