ผู้ค้าชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ประท้วง "ศุลกากร" อ้างถูกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม

ผู้ค้าชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ประท้วง "ศุลกากร" อ้างถูกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม

ผู้ค้าชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ประท้วง "ศุลกากร" อ้างถูกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม

รูปข่าว : ผู้ค้าชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ประท้วง "ศุลกากร" อ้างถูกเก็บภาษีไม่เป็นธรรม

ผู้ค้าชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ ประท้วง ผู้ค้าบริเวณตลาดชายแดนช่องจอม จ.สุรินทร์ รวมตัวประท้วงศุลกากรช่องจอม อ้างถึงความเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีสินค้าผ่านแดนไม่เป็นธรรม โดยไม่มีใบเสร็จ พร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา

พ่อค้า แม่ค้า ชาวไทย และ กัมพูชา กว่า 400 คน ชุมนุมประท้วง หน้าด่านศุลกากรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยบอกว่า ได้รับความเดือนร้อนจากการเก็บภาษีสินค้าผ่านแดนไม่เป็นธรรม ในอัตราที่สูงเกินจริง และไม่มีใบเสร็จ

 
นายคะนอง ทองทิพย์ ตัวแทนผู้ค้า บอกว่า การเก็บภาษีผ่านแดน ไม่มีมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานว่า จะเรียกเก็บในอัตราเท่าใด สร้างความเดือดร้อนให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดชายแดนช่องจอม ทั้งชาวไทย และกัมพูชา เป็นอย่างมาก จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวเข้าเร่งแก้ปัญหา ผู้ค้าได้ส่งตัวแทน ไปเจรจากับนายนายอดิศร สิทธิชอบธรรม ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรช่องจอม เบื้องต้น ยังไม่สามารถเจรจากันได้ โดยนัดหารือกัน อีกครั้งวันพรุ่งนี้ (23 ต.ค.) 


กลับขึ้นด้านบน