กมธ.นิรโทษกรรม คงเนื้อหากฎหมาย ม.3 ตามเดิม -ปชป.หวั่นเข้าข่ายกม.การเงิน

กมธ.นิรโทษกรรม คงเนื้อหากฎหมาย ม.3 ตามเดิม -ปชป.หวั่นเข้าข่ายกม.การเงิน

กมธ.นิรโทษกรรม คงเนื้อหากฎหมาย ม.3 ตามเดิม -ปชป.หวั่นเข้าข่ายกม.การเงิน

รูปข่าว : กมธ.นิรโทษกรรม คงเนื้อหากฎหมาย ม.3 ตามเดิม -ปชป.หวั่นเข้าข่ายกม.การเงิน

กมธ.นิรโทษกรรม คงเนื้อหากฎหมาย ม.3 ตามเดิม -ปชป.หวั่นเข้าข่ายกม.การเงิน การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวันแรก เพื่อกำหนดคำแปรญัตติร่างกฎหมายนั้น กรรมาธิการเสียงข้างมากจากพรรคเพื่อไทย คว่ำคำแปรญัตติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะมาตรา 3

หลังที่ประชุมเปิดให้กรรมาธิการจากทุกพรรคการเมือง แสดงเจตจำนงค์ในการอภิปรายและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก่อนสรุปรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 และ 3 วันนี้ (24 ต.ค.) กรรมาธิการเสียงข้างมากจากพรรคเพื่อไทย ยังคงยืนยันเนื้อหาในข้อบัญญัติของร่างกฎหมายให้คงเดิมไว้

โดยเฉพาะมาตรา 3 ที่ว่าด้วยผู้ได้รับประโยชน์ในการนิรโทษกรรม แม้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยจากพรรคประชาธิปัตย์จะเสนอและทักท้วงถึงเนื้อหาที่อาจขัดหลักนิติธรรมและนิติรัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และอาจเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายการเงินที่นายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามรับรองก็ตาม

ขณะเดียวกัน กรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ,นายถาวร เสนเนียม นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ให้สัมภาษณ์ยืนยันเตรียมยื่นร่างกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทันที เมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร


กลับขึ้นด้านบน