ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

รูปข่าว : ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ

ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัย ต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ ประชาชนหลายจังหวัด ร่วมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายพระกุศล และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

พระอาจารย์เอกชัย ศิริญาโณ พระนักพัฒนาแห่งวัดศรีร่มเย็น จ.เชียงราย นำพุทธศาสนิกชน นั่งสมาธิหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อกำหนดจิตแผ่เมตตาถวายพระกุศล และถวายความอาลัย ในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นสังฆบิดร ของคณะสงฆ์ไทย

ด้านคณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ จ.อุดรธานี แจกผ้าห่มญาติ และผู้ป่วยในอาคารผู้ป่วยสัญญาคารอุตราทร ซึ่งเป็นอาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระอุปถัมภ์ เพื่อถวายพระกุศล และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้

ที่ จ.ยโสธร นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร และประชาชนในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงนามถวายความอาลัย ต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อระลึกที่พระองค์ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร โดยโรงเรียนแห่งนี้เปิดรับเด็กยากจนให้เข้าเรียนฟรี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6

ส่วนประชาชนใน จ.อ่างทอง เลือกซื้อของที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เช่น สายรัดข้อมือ และแสตมป์ 100 ปีพระสังฆราช โดยมีประชาชนสนใจจำนวนมาก ทำให้ของที่ระลึกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว


กลับขึ้นด้านบน