ประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน

ประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน

ประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน

รูปข่าว : ประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน

ประชาชนเข้าร่วมพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน กรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญ ตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทำบุญสัตตมวาร หรือ ครบรอบ 7 วันของการสิ้นพระชนม์ ขณะที่วัดบวรนิเวศวิหารจัดทำซีดีเพลงชุด "ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก" แจกเป็นวันแรกใหัแก่พุทธศาสนิกชนที่มาสักการะพระศพ

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่ช่วงเช้า ในพิธีพระราชกุศลสตมวารครบ 7 วัน

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช บอกว่า ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ทางวัดร่วมกับภาคเอกชนจัดทำซีดีเพลงชุด "ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก" โดยรวบรวมบทเพลงเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก เบื้องต้นจัดทำ 5 พันชุด เพื่อแจกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะพระศพ

ขณะเดียวกันพบว่าตอนนี้มีพุทธศาสนิกชนและหมู่คณะมากกว่า 200 ราย แจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีเพื่อแสดงความกตัญญูธิตาแด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก

ด้านผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาศครบรอบ 7 วันของการสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ทุกสำนักงานเขต โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงเรียนในสังกัด กทม.ได้จัดตั้งซุ้มถวายความอาลัย และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย


กลับขึ้นด้านบน