สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ

รูปข่าว : สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ

สภาฯ ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทั้ง 3 วาระ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต่อเนื่อง 19 ชั่วโมง โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 4.25 น.ประธานสภาฯ ได้ประกาศปิดประชุม หลังได้ลงมติผ่านร่างฯ วาระที่ 3 แล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

แม้จะใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในมาตราที่ 1 วาระ 2 ยาวนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเช้า จนมีการลงมติในเวลาประมาณ 23.40 น. ท่ามกลางการอภิปรายที่มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องของสมาชิก

แต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงสุดท้าย ที่ประชุมกลับใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ในการพิจารณาอีก 5 มาตราที่เหลือรวดเดียว รวมเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ในวาระ 2 และวาระ 3 ทั้งสิ้น 19 ชั่วโมง ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบในชั้นวุฒิสภาต่อไป

สำหรับบรรยากาศช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งมีนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เริ่มพิจารณา มาตรา 3 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่มีสาระสำคัญที่ถูกจับตามองมากที่สุด และนับเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกประท้วงบ่อยครั้ง โดย ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้เสนอให้ปิดประชุมหลายครั้ง จนต้องมีการสั่งพักการประชุมถึง 2 ครั้ง

สำหรับเนื้อหาที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้ทำการแก้ไขในมาตรานี้ ระบุว่า มาตรา 3 การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือมีความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด โดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สืบเนื่องต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2547 ถึงวันที่ 8 ส.ค.2556 ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวกลาง ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย ก็ให้ผู้กระทำนั้นพ้นจากความผิดโดยสิ้นเชิง ไม่รวมถึงการกระทำผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ท้ายที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา 3 นี้ ตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากเสนอแก้ไข ด้วยคะแนน 307 ต่อ 0 คะแนน งดออกเสียง 4 เสียง

ส่วนในมาตรา 4 มีเพียงนางสาวขัติยา สวัสดิผล ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพียงคนเดียวที่ลุกขึ้นอภิปราย ส่วนมาตรา 5 , 6 และ 7 มี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านจากประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นอภิปรายในมาตรา 5 เพียงคนเดียว ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการลงมติเป็นรายมาตรา ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผ่านร่างทั้ง 4 มาตรา

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในวาระที่ 3 ต่อเนื่อง ด้วยคะแนน 310 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง คือ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นพ.เหวง โตจิราการ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล และ นายวรชัย เหมะ จากนั้น นายสมศักดิ์ จึงสั่งปิดการประชุมทันทีในเวลา 04.25 น


กลับขึ้นด้านบน