อธิการบดี ม.รามคำแหง คัดค้านนิรโทษฯเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา

อธิการบดี ม.รามคำแหง คัดค้านนิรโทษฯเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา

อธิการบดี ม.รามคำแหง คัดค้านนิรโทษฯเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา

รูปข่าว : อธิการบดี ม.รามคำแหง คัดค้านนิรโทษฯเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา

อธิการบดี ม.รามคำแหง คัดค้านนิรโทษฯเรียกร้องรัฐบาลยุบสภา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา โดยไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในลักษณะเหมาเข่งตามที่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามวาระไปแล้ว

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา โดยมีเนื้อหาว่า ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมขอเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบว่า โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในลักษณะเหมาเข่งตามที่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามวาระไปแล้ว ผมได้แสดงจุดยืนดังกล่าวหลายครั้งหลายหนต่างกรรมต่างวาระกัน และแม้นว่ารัฐบาลรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงจุดยืนที่จะคว่ำพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็ตาม ผมในฐานะอธิการบดีขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็วทั้งนี้เพื่อเห็นแก่การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่ส่อเค้าว่าจะบานปลายออกไป

 
ในฐานะที่อยู่ในชุมชนทางวิชาการ ขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดอยู่ในขณะนี้และขอเรียกร้องรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหลีกเลี่ยงจากการใช้ความรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนที่แสดงออกทางการเมืองด้วยสันติวิธี ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ผลประโยชน์ของบ้านเมืองและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลว่า ไม่ควรปล่อยสถานการณ์ให้บานปลายไปมากกว่านี้และไม่ควรอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเป็นกลไกในการประคองปัญหาทางการเมือง ภายใต้ระบบรัฐสภา ความชอบธรรมทางการเมืองมีความสำคัญมากกว่าความมั่นใจในเสียงข้างมากทางการเมือง ทางออกภายใต้ระบบรัฐสภามีอยู่สองทาง ทางแรก คือ การลาออกของรัฐบาล และทางที่สอง คือ การยุบสภา ทางแรกคงไม่ใช่ทางออกสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้เนื่องจากประชาชนไม่พึงพอใจต่อการตัดสินใจในทางการเมืองของรัฐบาลและเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะลาออกแต่ก็คงไม่สามารถปลดชนวนทางการเมืองได้แต่อย่างใด
 
ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ คือ การยุบสภา เพื่อคืน อำนาจให้กับประชาชนในการตัดสินใจต่อไป


กลับขึ้นด้านบน