"แพทย์ชนบท "พอใจ หลัง"สธ." รับข้อเสนอออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่

"แพทย์ชนบท "พอใจ หลัง"สธ." รับข้อเสนอออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่

"แพทย์ชนบท "พอใจ หลัง"สธ." รับข้อเสนอออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่

รูปข่าว : "แพทย์ชนบท "พอใจ หลัง"สธ." รับข้อเสนอออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับข้อเสนอของแพทย์ชนบทที่ให้ออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ (22 พ.ย.2556) ขณะที่แพทย์ชนบทพอใจกับคำสัญญาที่จะทำตามข้อเสนอ โดยระบุว่า หากยังไม่ดำเนินการก็เตรียมชุมนุมที่บ้านนายกรัฐมนตรี

กลุ่มแพทย์ชนบท รวมตัวกันที่บริเวณหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทวงถามคำสัญญาการยกเลิกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี จากนั้นมีการหารือร่วมกันระหว่าง นพ.ประดิษฐ สินธวรณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูล ประธานชมรมแพทย์ชนบท
 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับข้อเสนอของแพทย์ชนบท ที่ต้องการให้ปรับลดอัตราการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป ความเหลื่อมล้ำระหว่างค่าตอบแทนของโรงพยาบาลชุมชน ที่ปรับเป็นเขตเมือง ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เมือง และตารางการจ่ายค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 พ.ย.2556 นี้ และจะเชิญแพทย์ชนบท มารับทราบผลการประชุมในวันที่ 25 พ.ย.2556 
 
นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า พอใจกับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่รับปากปฏิบัติตามข้อเสนอของแพทย์ชนบท พร้อมกันนี้ ไม่ขัดข้องหากจะพิจารณาเพิ่มเติมปรับค่าตอบแทนให้วิชาชีพอื่น แต่ต้องไม่เป็นข้ออ้างให้การออกระเบียบฉบับใหม่ ตามที่ชมรมแพทย์ชนบทเสนอ เกิดความล่าช้าออกไปอีก


กลับขึ้นด้านบน