7 องค์กรเอกชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศ

7 องค์กรเอกชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศ

7 องค์กรเอกชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศ

รูปข่าว : 7 องค์กรเอกชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศ

 7 องค์กรเอกชนเรียกร้องปฏิรูปประเทศ 7 องค์กรภาคเอกชน เห็นด้วยกับแนวทางยุติความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่ยังไม่เชื่อว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ จึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศทุกภาคส่วนก่อนการเลือกตั้ง และเสนอตัวเป็นผู้ประสานกับทุกฝ่าย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ทั้ง 7 องค์กร ได้แก่ สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ เห็นร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานประสานงานแนวทางการปฏิรูป ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพราะห่วงว่าการยุบสภา อาจไม่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความขัดแย้งหยั่งรากลึกและนำไปสู่ความแตกแยกของประเทศ
 
เบื้องต้นอาจเชิญนักการเมืองแต่ละพรรคมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันและมีเอกชนเป็นตัวกลางในการหาแนวทางการปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตย โดยคำนึงถึงการปฏิรูปทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ควบคู่กันไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
                 
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า แม้ยุบสภาแต่สัญญาณด้านเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น เห็นได้จากตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลง เพราะความขัดแย้งในสังคมยังคงมีอยู่ และยังไม่มีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายโดยเร็ว แต่ก็ยังเชื่อว่าจากนี้ตลาดหุ้นจะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ก่อนการเลือกตั้งควรมีการแก้ไขกรอบกติกาและปัญหาให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเป็นแนวทางที่ทำให้ทุกฝ่ายยอมรับได้


กลับขึ้นด้านบน