กำเนิดแมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

กำเนิดแมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

กำเนิดแมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

รูปข่าว : กำเนิดแมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ

กำเนิดแมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ เดือนมิถุนายน 2558 ครบรอบ 800 ปี แมกนา คาร์ตา มหากฎบัตรแห่งเสรีภาพ ที่ลงตราประทับโดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ เอกสารฉบับนี้นักประวัติศาสตร์จำนวนมากยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญยุคปัจจุบัน ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับบีบีซี แผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมกนา คาร์ตา และรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ตอนแรกจะเริ่มด้วยต้นกำเนิดแมกนา คาร์ตา แอนิเมชัน จัดทำโดยหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ซึ่งไทยพีบีเอสได้รับลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อ และในวันที่ 15 มิ.ย.2558 จะมีรายการสนทนาระหว่างนักวิชาการไทยที่กรุงเทพฯ และผู้รู้จากโลกตะวันตกที่ลอนดอน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประชาธิปไตย: “อุดมการณ์ และความเป็นจริง” คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ดำเนินรายการ เวลา 21.30 น.

 


กลับขึ้นด้านบน