คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน PDP

คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน PDP

คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน PDP

รูปข่าว : คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน PDP

คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในแผน PDP

กลุ่มกรีนพีซและชาวบ้านจาก จ.สุราษฎร์ธานี คัดค้านแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ระบุ ไทยยังมีทางเลือกในการพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นที่สะอาดและยั่งยืนกว่านิวเคลียร์ กลุ่มกรีนพีซและชาวบ้านจาก จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกคัดเลือกเพื่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ร่วมกันคัดค้านแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 แห่ง ในร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2010 เพราะเห็นว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกในการพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นที่สะอาดและยั่งยืนกว่านิวเคลียร์ เช่น พลังงานลม และแสงอาทิตย์

กลุ่มกรีนพีซยังเรียกร้องให้ปิดสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งขึ้นมาได้ 3 ปี และใช้งบประมาณจากภาษี 1,800 ล้านบาท เพราะเห็นว่าเน้นการประชาสัมพันธ์แต่ด้านดี โดยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงของโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างครบถ้วน

ด้านอนุกรรมาธิการทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2010 ของวุฒิสภา แสดงความเห็นหลังจากรับฟังการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดทำ น่าจะเกินจากความต้องการใช้จริงถึง 20,000 เมกะวัตต์ ซึ่งกลายเป็นภาระการลงทุนที่ประเทศต้องสูญเสียกว่า 2.7 ล้านล้านบาท จึงเสนอให้มีการทบทวนแผนใหม่ทั้งหมด และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพราะกระบวนการกำหนดแผนที่ผ่านมา ยังขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม และมีข้อสงสัยในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน