ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตหนุนกฎหมายทวงหนี้ฯ

ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตหนุนกฎหมายทวงหนี้ฯ

ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตหนุนกฎหมายทวงหนี้ฯ

รูปข่าว : ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตหนุนกฎหมายทวงหนี้ฯ

ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตหนุนกฎหมายทวงหนี้ฯ

ตัวแทนชมรมหนี้บัตรเครดิตส่วนหนึ่งเรียกร้องธนาคารแห่งประเทศไทย ทบทวนอัตราดอกเบี้ยและค่าบริการสินเชื่อส่วนบุคคล พร้อมสนับสนุนแนวทางบังคับใช้กฎหมายติดตามทวงหนี้ฯ อย่างเต็มที่นายไพโรจน์ โภคสุพัฒน์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เผยว่ารู้สึกดีใจหลังรัฐบาลเห็นชอบการยกร่าง พระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม เพราะมีส่วนช่วยลดแรงกดดันจากเจ้าหนี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่นเดียวกับ การตั้งคณะกรรมการติดตามการทวงหนี้ ที่มีตัวแทนจากกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ แทนธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงค์ชาติ เนื่องจาก แบงค์ชาติ บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับสถาบันการเงินมากกว่าการคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะ การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ส่วนนายประพัฒน์ ยับสุวรรณกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายชมรมหนี้บัตรเครดิตฯ คาดว่าธุรกิจติดตามทวงหนี้มีกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท โดยผู้ทวงหนี้จะได้ส่วนแบ่งถึงร้อยละ 30 ของมูลหนี้ที่เรียกเก็บได้ ทำให้วิธีการทวงหนี้มีความรุนแรง แต่ส่วนหนึ่งของปัญหานี้ มาจากความเหลาะหลวมในการทำงานของสภาทนายความ ที่มักขายคดีเหล่านี้ให้กับสำนักงานกฎหมายเอกชน

ขณะที่ นายธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แนะนำรัฐบาลทำคู่มือการทวงหนี้ตามหลักกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้ทวงหนี้ เพราะในอีกมุมหนึ่ง ลูกหนี้อาจใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือดำเนินคดีกับผู้ทวงหนี้ ซึ่งมีโทษตั้งแต่ปรับเงินจนถึงจำคุก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน