ร.ร.สถาพรวิทยาสอนนักเรียนปลูกผักบนต้นกล้วย

ร.ร.สถาพรวิทยาสอนนักเรียนปลูกผักบนต้นกล้วย

ร.ร.สถาพรวิทยาสอนนักเรียนปลูกผักบนต้นกล้วย

รูปข่าว : ร.ร.สถาพรวิทยาสอนนักเรียนปลูกผักบนต้นกล้วย

ร.ร.สถาพรวิทยาสอนนักเรียนปลูกผักบนต้นกล้วย

โรงเรียนสถาพรวิทยา ใน จ.นครปฐม สอนให้นักเรียนรู้จักการปลูกพืชผักรับประทานที่บ้าน โดยเน้นไปที่การเกษตรแบบปลอดสารพิษวิธีการต่างๆ ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ เช่น การปลูกผักบนต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว ช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการกำจัดต้นกล้วย และ ได้ต้นผักปลอดสารพิษไว้รับประทานที่บ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กำลังตั้งใจรดน้ำต้นกล้าผักในวิชาเกษตรอย่างขะมักเขม้น เพื่อเตรียมย้ายปลูกในวันนี้ โดยชาตรี ต่วนศรีแก้ว ครูประจำวิชาเกษตร เลือกใช้ต้นกล้วยน้ำว้าที่ตัดเครือแล้ว เป็นวัสดุปลูกแทนดิน เนื่องจากก่อนที่ต้นกล้วยจะย่อยสลาย ยังสามารถลำเลียงน้ำมาเลี้ยงต้นผักได้อีกประมาณ 60 วัน

หลังจากเจาะต้นกล้วยให้เป็นช่องเล็กๆ พอสำหรับต้นกล้า 1 ต้นแล้ว ก็นำต้นกล้าไปใส่ไว้ แล้วใช้ลวดยึดเพื่อให้ผักตั้งตัวได้ ซึ่งเราสามารถเจาะช่องปลูกได้ทั่วทั้งลำต้น แต่ต้องเจาะแบบสลับฟันปลาให้แต่ละช่องห่างกันประมาณ 10-15 เซนติเมตร และทำมุมประมาณ 45 องศา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ดิน

แม้ว่าต้นกล้วยจะสามารถนำมาปลูกผักได้ แต่ครูชาตรี แนะนำว่า ไม่ควรปลูกเพื่อการค้า เพราะว่าไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ ก็ควรใช้ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว เพราะว่าแกนของเครือกล้วยจะทำให้ต้นสามารถอยู่ได้นานกว่า

ส่วนนี่เป็นผักกวางตุ้งที่ปลูกบนต้นกล้วยได้ประมาณ 14 วัน ซึ่ง ครูชาตรี บอกว่า หากเป็นช่วงที่แดดจัด หรืออากาศร้อน ก็จำเป็นต้องให้น้ำ หรือ ให้ปุ๋ยทางใบเพิ่ม เพื่อให้ผักมีความแข็งแรง

ด้านเด็กนักเรียนที่ลงมือปฏิบัติในวันนี้บอกว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ปลูกผักด้วยตนเอง ซึ่งผักที่ได้มีความปลอดภัย และมีรสชาติอร่อย

นอกจากการปลูกผักสวนครัวบนต้นกล้วยแล้ว พื้นที่ 1ไร่ ของโรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา และทดลองการทำเกษตรบนพื้นที่จริง เช่น การปลูกต้นไม้บนเสา การเลี้ยงสัตว์ การทำนาแบบผสมผสาน รวมถึงทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ๆ เช่น ต้นมะเขือกินใบ ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีพื้นที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเท่านั้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน