เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯเสด็จออกจากรพ.จุฬาฯ หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯเสด็จออกจากรพ.จุฬาฯ หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯเสด็จออกจากรพ.จุฬาฯ หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ

รูปข่าว : เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯเสด็จออกจากรพ.จุฬาฯ หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯเสด็จออกจากรพ.จุฬาฯ หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังพระอาการดีขึ้นเป็นปกติ และเสด็จกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกาย ที่โรงพยาบาลศิริราช
เวลา11.00น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จลงจากห้องประทับชั้น 20 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเพื่อประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราชภายหลังที่พระอาการดีขึ้นเป็นปกติ ในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โดยเสด็จในโอกาสด้วย

ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวังซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ระบุว่า “ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 เพื่อรับการรักษาพระโรคต่อมไทรอยด์ คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 ผลการผ่าตัดเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ทรงฟื้นพระองค์ได้ดีเป็นปกติ
วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีได้เสด็จกลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิมทั้งนี้ ในระหว่างที่ประทับ ณ ชั้น 20 ตึกสก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีข้าราชการทหาร ข้าราชบริพาร และผู้แทนคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้ไปถวาย
พร้อมกับลงนามถวายพระพร อาทิ พลอากาศโท เมธา สังขวิจิตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคุณหญิง อัจฉรา กะราลัย กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองศิลปาชีพ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน