ก.เกษตรฯเสนอค่าชดเชยอัตราใหม่

ก.เกษตรฯเสนอค่าชดเชยอัตราใหม่

ก.เกษตรฯเสนอค่าชดเชยอัตราใหม่

รูปข่าว : ก.เกษตรฯเสนอค่าชดเชยอัตราใหม่

ก.เกษตรฯเสนอค่าชดเชยอัตราใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ ครม.เศรษฐกิจ พิจารณาจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในอัตราใหม่ หากเป็นที่นาจะได้ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าเตรียมเสนอความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในวันจันทร์หน้า เช่น นาข้าวจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 2,098 บาท จากเดิม 606 บาท พืชไร่ได้ไร่ละ 2,921 บาทจากเดิม 837 บาท ส่วนความเสียหายด้านประมงและปศุสัตว์ ใช้หลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี 2549 นอกจากนี้นายธีระกล่าวอีกว่ายังเตรียมเสนอรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือพักหนี้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรให้ที่ประชุมเห็นชอบ ส่วนเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน