สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 13) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 7

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 13) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 7

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 13) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 7

รูปข่าว : สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 13) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 7

สารคดีพิเศษ 800 ปี แมกนา คาร์ตา 83 ปี ประชาธิปไตยไทย (ตอน 13) : รัฐธรรมนูญไทยฉบับที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1215 เป็นวันที่กษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษลงนามในเอกสารที่เป็นข้อตกลงระหว่างบรรดาขุนนางกับพระองค์ เอกสารฉบับนี้มีชื่อว่า "แมกนา คาร์ตา" ซึ่งแปลว่ามหากฎบัตร หรือ The Great Charter ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการจำนวนมากว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบัน ขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ไทยพีบีเอส โดยการสนับสนุนของบีบีซีแผนกภาษาไทย นำเสนอเรื่องราวของแมกนา คาร์ตาและรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ผ่านสารคดีขนาดสั้นรวม 25 ตอน ตอนที่ 13 เสนอเรื่อง "รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 7 : "เผด็จการเต็มรูปแบบ"

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับที่ 7 คือ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502

หลังทำการยึดอำนาจ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังคงใช้ระบบรัฐสภามาระยะหนึ่ง มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งพล.ท.ถนอม กิติขจร ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในสภาก็ยังวุ่นวายเพราะบรรดา ส.ส.เรียกร้องแต่ผลประโยชน์ สุดท้ายจึงเกิดการรัฐประหารซ้ำอีกครั้ง เป็นการรัฐประหารครั้งที่ 7 เรียกได้ว่า เป็นการยึดอำนาจตัวเอง

หลังยึดอำนาจ รัฐธรรมนูญนั้นถูกยกเลิกประเทศไทยจึงไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นเวลานานถึง 101 วัน จนในที่สุด จอมพลสฤษดิ์ได้ประกาศใช้ "ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502" ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่ 7 ที่นักประวัติศาสตร์ทางการเมืองถือว่าเป็น "เผด็จการ" เต็มรูปแบบ เหตุเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง  ไม่มีกลไกควบคุมรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเบ็ดเสร็จ สามารถสั่งการอะไรก็ได้ โดยถือว่าทุกคำสั่งถูกกฎหมาย เช่น สามารถสั่งประหารชีวิตหรือสั่งยึดทรัพย์ใครก็ได้

ในช่วงเวลานี้ได้มีการจัดตั้ง "สภาร่างรัฐธรรมนูญ" ขึ้นมาเป็นคณะที่ 2 ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 240 คน ล้วนเป็นทหารและข้าราชการทั้งสิ้น

สุดท้ายเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2511 จึงถือเป็นวันสิ้นสุดการใช้ “ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช 2502” ที่บังคับใช้ ยาวนานถึง 9 ปี 4 เดือน 20 วัน


กลับขึ้นด้านบน