ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดรอบ 11 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดรอบ 11 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดรอบ 11 เดือน

รูปข่าว : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดรอบ 11 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่ำสุดรอบ 11 เดือน ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2558 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคกังวล ถึงความไม่เเน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า จากการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,253 คน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยอยู่ที่ระดับ 75.6 ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557

เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวัลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปัญหาค่าครองชีพ ราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยางพาราที่ทรงตัวในระดับต่ำ ภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคการเกษตร ตลอดจนการส่งออกที่หดตัวลดลง ทำให้กำลังซื้อโดยรวมทั่วประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มาก โดยคาดว่าในไตรมาสที่ 2 การบริโภคของประชาชนยังฟื้นตัวไม่มากส่วนจะฟื้นตัวเร็วหรือช้าขึ้น อยู่กับการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เเต่ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3


กลับขึ้นด้านบน