มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ

มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ

มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ

รูปข่าว : มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา 61 พ.ร.บ.ประชามติ

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ ส่งคำร้องของเครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีมาตรา 61 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ขัดมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 กรณีสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

วันนี้ (1 มิ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงในการพิจารณาคำชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องของนายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนและคณะ จึงลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ ยืนยันให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มาตรา 61 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ว่าขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 มาตรา 4 เรื่องหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่


นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นตรงกันว่า ความคลุมเครือในบทบัญญัติที่อาจกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายและอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความเห็นและอาจเป็นเงื่อนไขเกิดความวุ่นวายในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงแนวทางรองรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่า ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับมาตรา 61 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2557 ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผิดไปจากข้อเท็จจริง รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม ข่มขู่ โดยมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าก่อความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่สงบเรียบร้อย

"กรณีอย่างงี้ มันเกิดความไม่ชัดเจน คลุมเครือ หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจไม่ชัดเจนไปด้วย แทนที่จะสงบเรียบร้อยอาจจะกลายเป็นความวุ่นวายในอนาคต จึงเห็นว่าการกำหนดวรรค 2 ของ พ.ร.บ.ประชามติ ปี 2559 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจาณาวินิจฉัย" นายรักษเกชากล่าว

ขณะที่มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 บัญญัติไว้ว่า "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ชนชาวไทย ย่อมได้รับการคุ้มครอง ตามประเพณีการปกครอง และตามพันธกรณี ตามรัฐธรรมนูญนี้

 

กลับขึ้นด้านบน