กรมขนส่งฯ ยึดใบขับขี่ 3 เดือน "โชเฟอร์แท็กซี่" กระโดดเหยียบกระโปรงรถคู่กรณี

กรมขนส่งฯ ยึดใบขับขี่ 3 เดือน "โชเฟอร์แท็กซี่" กระโดดเหยียบกระโปรงรถคู่กรณี

กรมขนส่งฯ ยึดใบขับขี่ 3 เดือน "โชเฟอร์แท็กซี่" กระโดดเหยียบกระโปรงรถคู่กรณี

รูปข่าว : กรมขนส่งฯ ยึดใบขับขี่ 3 เดือน "โชเฟอร์แท็กซี่" กระโดดเหยียบกระโปรงรถคู่กรณี

กรมการขนส่งทางบกยึดใบขับบี่ โชเฟอร์แท็กซี่ กระโดดเหยียบกระโปรงรถคู่กรณีย่าน อ่อนนุช ด้านผู้ประกอบการถูกเปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท กรณีไม่แจ้งประวัติผู้ขับรถ

วันนี้ ( 17 มิ.ย. 2559) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีผู้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร คันหมายเลขทะเบียน ทส 7321 กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมแสดงกิริยาไม่สุภาพ ถีบประตูและขึ้นไปเหยียบกระโปรงรถของคู่กรณี

กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ขับรถแท็กซี่ คือ นายคมสันต์ แซ่จ๋าว ได้รับใบอนุญาตชนิดทุกประเภทชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเลขที่ 02895/57 วันสิ้นอายุ 18 พฤศจิกายน 2560 แม้จะไม่พบประวัติการกระทำความผิดในศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะมาก่อน หากแต่การกระทำดังกล่าวเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

รวมทั้งเป็นความผิดฐานทำลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวง โดยขู่เข็ญ ดูหมิ่น หรือรบกวนคนขับรถด้วยกัน ตามมาตรา 54(4) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กรมการขนส่งทางบกจึงยึดใบอนุญาตขับรถนาน 3 เดือน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำความผิดและพฤติกรรมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ และส่งตัวเข้ารับการอบรมการให้บริการที่ดี

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่าสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครไม่มีการจัดส่งประวัติผู้ขับรถ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (15) ประกอบมาตรา 58 เปรียบเทียบปรับทันที 1,000 บาท และจะพิจารณาการขอเพิ่มรถของผู้ประกอบการรายดังกล่าวต่อไป

สำหรับแท็กซี่ที่กระทำความผิดซ้ำซาก หรือมีพฤติกรรมการให้บริการที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมการให้บริการซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ เช่น ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินที่ทางราชการกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเด็ดขาดทันที

ทั้งนี้ขอเตือนผู้ประกอบการ สหกรณ์แท็กซี่ กำชับพนักงานขับรถในสังกัดของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการจะดำเนินการลงโทษในส่วนของผู้ประกอบการด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน