สนช.เห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินอาเซียน

สนช.เห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินอาเซียน

สนช.เห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินอาเซียน

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินอาเซียน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบประกาศใช้กฎหมายร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ และเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินอาเซียน

วันนี้ (2 ก.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในวาระด่วนที่ประชุมลงมติ 158 ต่อ 1 งดออกเสียง 3 เสียง ให้ความเห็นชอบพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 7 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายวิสุทธ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า พิธีสารฉบับนี้จะเป็นการดำเนินการกับประเทศเศรษฐกิจในการเซียน ขยายโอกาสการลงทุนให้นักธุรกิจไทยและสมาชิกในอาเซียน และสร้างความยั่งยืนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ขณะที่สมาชิก สนช.ต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตในการร่างพิธีสารฯ ทั้งเนื้อหาร่างพิธีสารฯ มีกำหนดล็อกถึงผลประโยชน์เพียงของไทย พร้อมเสนอให้เปิดเสรีให้ผลประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก และการตีความของถ้อยคำที่ใช้ในบางคำ

นอกจากนี้ ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติ 161 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 เห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเนื้อหาเป็นการแก้ไขผลกฎหมายที่มีอยู่แล้วปี 2524 หลักการสำคัญคือการโอนกิจการฮัจย์จากกรมการศาสนา ไปอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เนื่องจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถดูแลกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 39 จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ (2 ก.ย.) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนัดประชุม กรธ. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน หลังจากส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รอบ 3 ให้ศาลรัฐธรรมนูญจารณา พร้อมทั้งหนังสือชี้แจงยัน กรธ.ไม่ได้บกพร่อง

กลับขึ้นด้านบน