"ดีแทค" จ่ายค่าปรับทางปกครอง 81.83 ล้านบาท ให้ กสทช.แล้ว กรณีไม่แยกบัญชีฯ

"ดีแทค" จ่ายค่าปรับทางปกครอง 81.83 ล้านบาท ให้ กสทช.แล้ว กรณีไม่แยกบัญชีฯ

"ดีแทค" จ่ายค่าปรับทางปกครอง 81.83 ล้านบาท ให้ กสทช.แล้ว กรณีไม่แยกบัญชีฯ

รูปข่าว : "ดีแทค" จ่ายค่าปรับทางปกครอง 81.83 ล้านบาท ให้ กสทช.แล้ว กรณีไม่แยกบัญชีฯ

เลขาธิการ กสทช.เผยดีแทคนำเงินค่าปรับทางปกครองกรณีไม่แยกบัญชีในกิจการโทรคมนาคม 81.83 ล้านบาท มาชำระ สำนักงาน กสทช. พร้อมนำส่งเข้ากองทุน กทปส.ต่อไป

วันนี้(23 ก.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้นำเงินค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมสำหรับบัญชี 2554 และบัญชี 2555 มาชำระให้สำนักงาน กสทช.เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 81,830,000 บาท

สำหรับประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมนั้นได้กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งบัญชีแยกประเภททุกปี ซึ่งในบัญชี 2554 และ 2555 บริษัทฯ ไม่ได้นำส่งให้สำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กสทช.จึงได้มีการกำหนดค่าปรับทางปกครองพร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯนำค่าปรับมาชำระ

ทั้งนี้เงินค่าปรับดังกล่าวสำนักงานฯ จะได้นำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตามมาตรา 53 (5) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ต่อไป

สำหรับสถานะการนำส่งบัญชีแยกประเภทในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำส่งบัญชี 2554 และ 2555 มาให้แล้ว ในส่วนของบัญชีปีต่อมาบริษัทฯได้มีการจัดส่งให้สำนักงาน กสทช.ตามกำหนด

กลับขึ้นด้านบน