สหรัฐฯชื่นชมไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์จริงจัง-ชัดเจน

สหรัฐฯชื่นชมไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์จริงจัง-ชัดเจน

สหรัฐฯชื่นชมไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์จริงจัง-ชัดเจน

รูปข่าว : สหรัฐฯชื่นชมไทยแก้ปัญหาค้ามนุษย์จริงจัง-ชัดเจน

นายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงถ้อยแถลงของไทยในเวทีโลก ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นทางเลือกของการพัฒนาร่วมกันในมนุษยชาติ พร้อมเปิดเผยสหรัฐอเมริกา ชื่นชมความตั้งใจและจริงจังในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีกระบวนการชัดเจน

ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 71 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงผลการประชุมในวาระต่าง ๆ ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อคืนวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าไทยได้ดำเนินการตามพันธสัญญาโลกทุกอย่างโดยเฉพาะการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิง พร้อมเปิดเผยว่า สหรัฐอเมริกาชื่นชมไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ อย่างมีกระบวนการชัดเจน

นายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยถึงผลการประชุม คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่เห็นชอบให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นกลไกการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการทุจริตในทุกกระทรวง หลังพบว่าปัญหาการทุจริตในรอบ 3 ปี มีมากกว่า 200 เรื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 500,000 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังระบุถึงผลการบูรณาการหน่วยงานร่วมพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งยึดคืนพื้นที่จากการครอบครองโดยมิชอบ และนำมาจัดสรรให้เกษตรกรได้ ในช่วง 2 เดือนนี้ 28 แปลง ใน 6 จังหวัด รวมกว่า 28,000 ไร่ และระบุว่า ภายในปี 2559 จะดำเนินการยึดคืนพื้นที่อีก 2 แปลง เนื้อที่ 2,188 ไร่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครราชสีมา

ส่วนภารกิจการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินั้น นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เป็นการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้นำและประมุขของแต่ละประเทศเข้าร่วมกว่า 190 คน ซึ่งนับเป็นบทบาทสำคัญของไทย ที่จะได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ และเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติในเวทีโลก เช่น การประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัย การประชุมระดับสูง เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ และการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G 77 โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาร่วมกันของมนุษยชาติ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน