"เอไอเอส" น้อมรับมติ กสทช.เพิ่มระบบป้องกัน พนง.เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

"เอไอเอส" น้อมรับมติ กสทช.เพิ่มระบบป้องกัน พนง.เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

"เอไอเอส" น้อมรับมติ กสทช.เพิ่มระบบป้องกัน พนง.เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

รูปข่าว : "เอไอเอส" น้อมรับมติ กสทช.เพิ่มระบบป้องกัน พนง.เปิดเผยข้อมูลลูกค้า

วันนี้ (12 ต.ค.2559) นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามมติของ กสทช.ที่ให้บริษัทเพิ่มระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานนำข้อมูลไปเปิดเผย

นางวิไลระบุว่า ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานเอไอเอสนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่แต่งตั้งโดยสำนักงาน กสทช. พบว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของพนักงานที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดย กสทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กสทช. ไปดำเนินคดีอาญาโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับอดีตพนักงานรายดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ ให้มีความระมัดระวังอย่าให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินการ นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย

"เอไอเอสในฐานะองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. น้อมรับมติของ กสทช. ไปปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ทราบเรื่องดังกล่าว โดยในส่วนของกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลการใช้งานลูกค้านั้น นอกเหนือมาตรการรักษาปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้วขณะนี้บริษัทได้เพิ่มระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพนักงานให้มีความรัดกุมขั้นสูงสุดในการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากกระทำผิดส่วนบุคคล"

นางวิไลระบุว่า บริษัทฯ ออกระเบียบห้ามมิให้พนักงานนำสื่อบันทึกใดๆ หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในบริเวณที่ปฏิบัติงานที่เป็นระบบปิดไม่สามารถสื่อสารใดๆ ออกไปยังภายนอกบริษัทฯ และยังได้นำระบบ Double Password มาใช้ ตลอดจนมีระบบควบคุมตรวจสอบและแจ้งเตือนหากพบว่าพนักงานเรียกดูข้อมูลผู้ใช้บริการไม่เป็นตามงานที่รับมอบหมาย

กลับขึ้นด้านบน