รวมพระราชสาส์น สารและแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

รวมพระราชสาส์น สารและแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

รวมพระราชสาส์น สารและแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

รูปข่าว : รวมพระราชสาส์น สารและแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ 9

ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 กษัตริย์และผู้นำสูงสุดของนานาประเทศต่างส่งพระราชสาสน์ สารและแถลงการณ์แสดงความเสียใจมายังพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย ไทยพีบีเอสรวบรวมไว้ ณ ที่นี้

วันเสาร์ที่ 15 ต.ค.2559

  • พระราชสาส์นจากประมุขแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ข้าพเจ้ารับทราบข่าวการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชฯ ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียและประชาชน ขอแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระบรมวงศานุวงค์และรัฐบาลไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่อการสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ 

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลซาอุด

วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.2559

  • แถลงการณ์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงเป็นมิตรของประเทศฝรั่งเศส ผู้ทรงมีดวงพระชะตาอันพิเศษสุด และทรงงานตลอดพระชนม์ชีพเพื่อนำประเทศสู่ความทันสมัยและความเจริญรุ่งเรือง

ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจในนามของประชาชนชาวฝรั่งเศสและในนามของข้าพเจ้าต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยด้วยความจริงใจ 

นายฟรังซัวส์ ออลลองด์

  • สารจากนายกรัฐมนตรี เครือรัฐออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนของประชาชนชาวไทยและทรงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เอเชียยุคใหม่ ในขณะที่ทรงครองราชย์นั้นประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดในภูมิภาค และในสากลด้วยพระราชคุโณปการอันใหญ่หลวงในการพัฒนาประเทศของพระองค์

พระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดผ่านพระราชกรณียกิจนานัปการ พระองค์ทรงยกระดับความเป็นอยู่และความสุขของประชาชนชาวไทยให้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ปวงชนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชไมตรีกับเครือรัฐออสเตรเลียและเครือรัฐออสเตรเลียยกย่องสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งพระองค์ทรงให้การสนับสนุน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2505 การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดตั้งสมาคมออสเตรเลีย-ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ชุมชนไทยในออสเตรเลียต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสูญเสียอันใหญ่หลวงนี้

ในช่วงเวลาอันเศร้าโศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าและรัฐบาลออสเตรเลีย รวมทั้งประชาชนชาวออสเตรเลีย ขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และพสกนิกรชาวไทย 

นายมัลคอล์ม เทิร์นบูล

  • พระราชสาส์นจากสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส

ข้าพเจ้ารู้สึกโทมนัสอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ และข้าพเจ้าขอร่วม ในความอาลัยด้วยใจจริงมายังสมาชิกทุกองค์แห่งพระบรมศานุวงศ์และประชาชนทุกคนแห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความ เศร้าโศกครั้งนี้ เพื่อการเทิดทูนแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระพละกำลัง และความเที่ยงธรรมอัน เป็นมรดกอันทรงค่าอนันต์แก่ปวงชน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้พวกเราทำงานร่วมกันในการส่ง เสริมเส้นทางไปสู่สันติภาพ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรนานัปการจากองค์พระเจ้ามายังพวกท่านทุกคนที่กำลังคร่ำครวญโศกเศร้า ถึงการจากไปของพระองค์ท่าน ขอให้พวกท่านได้รับความบรรเทาและการปลอบโยน 

  • สารจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

ในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและประชาชน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและห่วงใยแด่พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ผู้ทรงมีความสัมพันธ์อย่างพิเศษกับประเทศของเราที่ทรงส่งกองทัพมาร่วมรบในสงครามเกาหลีในรัชสมัยของท่าน

พระองค์ท่านทรงเป็นพระราชบิดาและทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพสกนิกรชาวไทย ตลอดช่วง 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงได้ร่วมประวัติศาสตร์ชาติไทยและทรงได้นำพาประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การปฏิรูปใน พ.ศ.2475 จนได้มีการกำเนิดประเทศไทยในยุคปัจจุบัน พระปรีชาสามารถในการเป็นผู้นำเพื่อรวบรวมความสามัคคีของประชาชนชาวไทยของพระองค์ ท่านจะเป็นที่จดจำตลอดไป

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงได้อุทิศพระองค์ตลอดชีวิตเพื่อพสกนิกรผู้ยากไร้จนทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย 

พัก กึน-ฮเย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค.2559

  • สารจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ข้าพระพุทธเจ้ายัง รำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชา สามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่อง ไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

นายบารัค โอบามา

  • สาส์นจากประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาของการครองราชย์ของพระองค์ ถือว่าได้รับความรักความจริงใจและความเคารพจากนานาประเทศ สำหรับรัสเซียเองก็เช่นกัน จะจดจำพระองค์ในฐานะของผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างเราทั้งสองฝ่าย 

นายวลาดิเมียร์ ปูติน

  • สารจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างที่สุด ในนามรัฐบาลญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่น ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อพระราชวงศ์ไทย รัฐบาลไทย และประชาชนไทยทุกคน

ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.1946 พระองค์ทรงได้รับความจงรักภักดีตลอด 70 ปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงเป็นหลักทางจิตใจของประชาชนโดยทรงมีบทบาทนำในการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรซึ่งนับเป็นความสำเร็จอันถือเป็นประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จเยือนญี่ปุ่นในฐานะพระราชอคันตุกะ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในปี ค.ศ.1963 และสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีของญี่ปุ่นได้เสด็จเยือนประเทศไทยในปี ค.ศ.1991 ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับแต่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงครองราชย์ การแลกเปลี่ยนยาวนานระหว่างพระราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่นนับเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีของทั้งสองประเทศ

ส่วนข้าพเจ้านั้น เมื่อ ค.ศ.2013 ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสนั้นข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงแสดงความรู้สึกสะเทือนพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่น

ข้าพเจ้าเชื่อว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการส่งเสริมมิตรไมตรีระหว่างสองประเทศจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคนท่ามกลางความโศกเศร้าอย่างที่สุด ชาวญี่ปุ่นขอร่วมกับประชาชนไทยในความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยจะระลึกถึงพระปรัชญาและพระเมตตาของพระองค์

นายชินโซ อาเบะ

  • แถลงการณ์ขององค์การยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนและได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด องค์การยูนิเซฟร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในครั้งนี้

  •  สารจากประธานคณะมนตรียุโรปและประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

นับเป็นความโศกเศร้าเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติได้มีพระราชกรณียกิจนานัปการ อาทิ โครงการพัฒนาชนบทซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาและพลิกฟื้นชีวิตของชาวไทยนับล้านคนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคนและชาวยุโรปสืบไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้และขอแสดงความเสียใจสำหรับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยต่อประชาชนชาวไทยทุกท่านมา ณ ที่นี้

โดนัลด์ ทัสค์ ประธานคณะมนตรียุโรป
ฌองโคล้ด ยุงเคอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

 

กลับขึ้นด้านบน