วัดบวรฯ เปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงผนวช 1 เดือน

วัดบวรฯ เปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงผนวช 1 เดือน

วัดบวรฯ เปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงผนวช 1 เดือน

รูปข่าว : วัดบวรฯ เปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะทรงผนวช 1 เดือน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงผนวช เมื่อปี 2499 นับเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงผนวช เมื่อปี 2499 นับเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพุทธศาสนิกชนอย่างสมบูรณ์

สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เมตตาเล่าว่า พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงปฏิบัติศาสนกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไป และทรงยึดขันติ เป็นธรรมมะประจำพระราชหฤทัย

วัดบวรนิเวศวิหาร เปิดให้ประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช และเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ในเวลา 20.00 น. ณ พระอุโบสถ และเพิ่มรอบวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 15.00 น ณ ตำหนักเพ็ชร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

กลับขึ้นด้านบน