ตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดใน จ.เพชรบุรี

ตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดใน จ.เพชรบุรี

ตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดใน จ.เพชรบุรี

รูปข่าว : ตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 9 ทรงทำนุบำรุงวัดใน จ.เพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดและศาสนสถานทั่วราชอาณาจักรอย่างมิได้ทรงว่างเว้น ทำให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงใฝ่พระทัยต่อกิจการพระพุทธศาสนาทุกด้าน เช่นวัดที่ จ.เพชรบุรี ที่ถือเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์อีกแห่ง

วัดไทรย้อย ตั้งอยู่ที่ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2505

พระครูอากรวัชระธรรม เจ้าอาวาสวัดไทรย้อย กล่าวถึงเรื่องเล่าขานที่ผ่านมากว่า 50 ปี ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่นี่ต่างปลื้มปิติว่าครั้งหนึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จพระราชดำเนินมาโดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้า

พระองค์ทรงเสด็จขึ้นกราบนมัสการพระประธานในอุโบสถหลังเก่าและยังทรงมีพระราชปฎิสันถารกับอดีตพระครูวชิรคุณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดไทรย้อยและทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายเพื่อบำรุงกิจการต่างๆของวัด เพราะทรงเห็นว่าวัดมีเพียงอุโบสถไม้หลังเก่าๆ เจ้าอาวาสจึงเก็บไว้เพื่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ในปี 2514

นอกจากนี้ วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน ที่ตั้งอยู่เชิงเขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระมหาสมศักดิ์ ปุณณโชโต เจ้าอาวาส กล่าวว่า ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินในปี 2496 และ 2514 เพื่อทรงธรรม และสักการะพระพุทธรูปอายุกว่าร้อยปี

ถือเป็นภาพที่ชาวเมืองเพชรบุรีจดจำ เพราะตั้งแต่ทั้ง 2 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ทำให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กลับขึ้นด้านบน