กทม.วางแผนขยายระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม

กทม.วางแผนขยายระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม

กทม.วางแผนขยายระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม

รูปข่าว : กทม.วางแผนขยายระบบท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เผยสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากปัญหาการใช้ที่ดินและเมืองขยายตัวมากขึ้น ขณะที่กรุงเทพมหานครวางแผนจะขยายระบบท่อระบายน้ำด้วยงบประมาณจากรัฐบาลกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ปัจจุบันการขยายตัวในเขตเมือง เช่น สร้างคันกั้นน้ำ สร้างที่อยู่อาศัย มีผลต่อการระบายน้ำเพราะขวางทางน้ำ ขณะที่กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินกลายเป็นสิทธิ์ส่วนตัวมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุในการวางระบบการใช้ที่ดินเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ยาก จึงเสนอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ำ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกันแบบรวมศูนย์และการเก็บภาษีน้ำท่วมและจ่ายค่าชดเชยอย่างเท่าเทียม

ขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยจะขยายระบบท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 11 โครงการ ด้วยงบประมาณจากรัฐบาลกว่า 2,000 ล้านบาทและจะจัดหาพื้นที่แก้มลิง 6 แห่งที่สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน