สปท.การเมืองชี้คุณสมบัติ กกต.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

สปท.การเมืองชี้คุณสมบัติ กกต.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

สปท.การเมืองชี้คุณสมบัติ กกต.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปท.การเมืองชี้คุณสมบัติ กกต.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ยังไม่มีท่าทีใดๆ จาก กกต.กรณี กรธ.เตรียมกำหนดในบทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติของ กกต.ในปัจจุบัน ก่อนสรรหาใหม่ให้ครบ 7 คน

วันนี้ (14 พ.ย.2559) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม สนช.เพื่อพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมชี้แจงถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ที่กำลังดำเนินการอยู่ คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.ด้านการเมือง ไม่คัดค้านเรื่องการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระ ที่จะกระทบต่อการดำรงตำแหน่งของ กกต. ชุดปัจจุบัน เพราะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยเข้าใจว่าจะทำให้ กกต.ชุดปัจจุบันเหลืออยู่ไม่เกิน 3 คน

ก่อนหน้านี้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ระบุว่า หากกรรมการในองค์กรอิสระใด ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญใหม่ต้องพ้นหน้าที่ ซึ่งมีรายงานว่า ระหว่างการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีแนวคิดกำหนดในบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับสถานะของ กกต.ปัจจุบัน

โดยในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 203 ของร่างรัฐธรรมนูญใหม่วินิจฉัยชี้ขาดคุณสมบัติของประธาน และกรรมการการเลือกตั้งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ หากพบว่าใครขาดคุณสมบัติ ให้ดำเนินการสรรหา หรือ คัดเลือกใหม่ให้ครบ 7 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย

ล่าสุด นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ขอดูรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน แต่พร้อมยอมรับหาก กรธ.ให้ยกเลิก กกต.จังหวัด และให้มีผู้ตรวจการการเลือกตั้งแทน แม้จะยังเห็นว่า กกต.จังหวัด ยังเป็นกลไกที่ควรมีในระบบการเลือกตั้งก็ตาม

กลับขึ้นด้านบน