ข่าวดี "กล่องโฟม" ใส่อาหารที่สนามหลวงลดลงเกือบ 100%

ข่าวดี "กล่องโฟม" ใส่อาหารที่สนามหลวงลดลงเกือบ 100%

ข่าวดี "กล่องโฟม" ใส่อาหารที่สนามหลวงลดลงเกือบ 100%

รูปข่าว : ข่าวดี "กล่องโฟม" ใส่อาหารที่สนามหลวงลดลงเกือบ 100%

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยขยะบริเวณท้องสนามหลวงลดลงกว่าครึ่ง โดยเฉพาะขยะประเภทโฟม หายไปเกือบ 100% หลังจากมีการกำหนดเวลาแจกอาหาร และรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้(7ธ.ค.2559) นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บอกถึงปริมาณขยะบริเวณท้องสนามหลวง หลังจากมีการดำเนินการจัดการขยะว่า ปริมาณขยะลดลงเหลือประมาณวันละ 40 ตันต่อวัน ซึ่งตัวเลขลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่มีปริมาณขยะประมาณ 110 ตันต่อวัน และในเดือนพฤศจิกายนมีปริมาณขยะ 54 ตันต่อวัน 

โดยขยะประเภทเศษอาหารลดลงจาก 38% เหลือ 33% ขยะประเภทรีไซเคิลลดลงจาก 33% เหลือ 32% และขยะทั่วไปลดลงจาก 29% เหลือ 25% ภาพรวมสามารถลดปริมาณขยะลงได้กว่าครึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก มีการจัดการในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการให้มีการแจกอาหารให้เป็นเวลา และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ


โดยรณรงค์ให้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม โดยให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน รวมทั้งปัจจุบันใช้วิธีการแจกแก้วน้ำแทนการแจกขวดน้ำ โดยจะมีบริการเติมน้ำให้กับประชาชน เพื่อลดปริมาณขวดพลาสติก แยกขยะย่อยสลายให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการไปพูดคุยกับเต้นท์อำนวยการต่างๆ โดยปัจจุบันบรรจุภัณฑ์โฟลดลงเกือบ 100% แล้ว

นายสากล บอกอีกว่า ในภาพรวมยังตั้งเป้าลดและกำจัดขยะให้เหลือศูนย์ หรือ Zero Waste เนื่องจากตอนนี้คนไทยผลิตขยะวันละ 73,560 ตัน หรือเฉลี่ยรวม 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 8.34 ล้านตัน ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน มีตกค้างในพื้นที่และกำจัดไม่ถูกต้องอีก 6.22 ล้านตัน มีขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 4.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 18.40 ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง


ขณะนี้มีแผนแม่บทจัดการขยะ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 4 กิจกรรม คือ เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และสุดท้าย การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ด้วยแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด

กลับขึ้นด้านบน