ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน

ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน

ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน

รูปข่าว : ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ พิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติตามข้อสังเกตพระราชทานแล้วเสร็จ และเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระราชวินิจฉัย

วันนี้(6 ก.พ.2560) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ

ซึ่งความคืบหน้าและรายละเอียดของการปรับแก้ไข นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ชี้แจง โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการฯอีกครั้งในสัปดาห์นี้ แต่จะมีการเปิดเผยรายละ เอียดเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไข และกำหนดวันนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายดำเนินการ

นายพรเพชร ยังระบุถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น และยังไม่มีการเสนอตัวร่างกฎหมายจาก คณะกรรมาธิการการเมือง ของ สนช.

จึงจะยังไม่นำหลักการไปปรับใช้กับกระบวนการสร้างความปรองดองของ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.

 

 

กลับขึ้นด้านบน