ปศุสัตว์มั่นใจไทยปลอด "ไข้หวัดนก"

ปศุสัตว์มั่นใจไทยปลอด "ไข้หวัดนก"

ปศุสัตว์มั่นใจไทยปลอด "ไข้หวัดนก"

รูปข่าว : ปศุสัตว์มั่นใจไทยปลอด "ไข้หวัดนก"

กรมปศุสัตว์มั่นใจไทยปลอดไข้หวัดนก หลังมีมาตรการป้องกันโรคในสัตว์ปีกเป็นอย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคุมป้องกันโรคกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ( 2 มี.ค.2560) กรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ทำให้ไทยปลอดจากไข้หวัดนก 100 เปอร์เซ็นต์ มาตั้งแต่ปี 2551 โดยเน้นการผลักดันฟาร์มมาตรฐานสัตว์ปีกให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ติดตามสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนบ่อย ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกอ่อนแอ

กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของภาคเอกชน เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 วัน และหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไทยปลอดไข้หวัดนกอย่างแน่นอน

 

กลับขึ้นด้านบน