กรมอุทยานฯไฟเขียวใบอนุญาต“ไทเกอร์เทมเพิล” สร้างกรงเลี้ยงสัตว์ที่วัดเสือกาญจนบุรี

กรมอุทยานฯไฟเขียวใบอนุญาต“ไทเกอร์เทมเพิล” สร้างกรงเลี้ยงสัตว์ที่วัดเสือกาญจนบุรี

กรมอุทยานฯไฟเขียวใบอนุญาต“ไทเกอร์เทมเพิล” สร้างกรงเลี้ยงสัตว์ที่วัดเสือกาญจนบุรี

รูปข่าว : กรมอุทยานฯไฟเขียวใบอนุญาต“ไทเกอร์เทมเพิล” สร้างกรงเลี้ยงสัตว์ที่วัดเสือกาญจนบุรี

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ อ้าง "บริษัทไทเกอร์เทมเพิลจำกัด" ขออนุญาตสร้างกรงเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินถูกต้อง ไม่เกียวกับวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ กาญจนบุรี ชี้แค่สร้างกรงเลี้ยง ยังไม่ถึงขั้นตอนการนำสัตว์ป่า เช่น เสือ หมี ยันจะพิจารณารอบคอบ

วันนี้ (3 มี.ค.2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรณีที่องค์กรพิทักษ์สัตว์โลกประเทศไทย เรียกร้องให้กรมอุทยานฯทบทวนใบอนุญาตวัดเสือกาญจนบุรี ของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน โดยขณะนี้กรมอุทยาน ได้อนุญาต ให้มีการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2559 ในนามบริษัทไทเกอร์เทมเพิลจำกัด ซึ่งเป็นการอนุญาตตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) 

นายธัญญา ระบุว่า การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะ นิติบุคคล บุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถยื่นเอกสารขออนุญาตได้ พร้อมระบุที่ตั้งของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน มีแบบแปลนอาคารที่เหมาะสม โดยกรมอุทยานฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยนักวิชาการของกรมอุทยานฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนสัตว์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม ก็เสนอให้อธิบดีกรมอุทยานฯ อนุญาต โดยกำหนดอายุใบอนุญาต 5 ปี หากบริษัทไทเกอร์เทมเพิลจำกัด ประสงค์จะประกอบกิจการต่อ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตอีกครั้ง ซึ่ง กรมอุทยานฯ จะต้องพิจารณาใหม่ตามความเหมาะสม ต่อไป


แจงแค่อนุญาตสร้างกรงเลี้ยง-ยังไม่ให้นำสัตว์ป่าเข้ามา


“ การอนุญาตในครั้งนี้ เป็นการอนุญาตให้จัดสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสวนสัตว์สาธารณะ เท่านั้น มิได้เป็นการอนุญาตให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงแต่อย่างใด กล่าวคือเมื่อผู้ประกอบการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบแปลนที่เสนอไว้ ถ้าประสงค์จะนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง หากเป็นสัตว์ป่า เช่น เสือ เก้ง หรือ หมี จะต้องขออนุญาตกรมอุทยานฯ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกครั้ง ซึ่งล่าสุด 24 ก.พ.นี้ ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปรับภูมิทัศน์ ทดลองระบบ ไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการนำเสือมาเลี้ยง ”


อธิบดีกรมกรมอุทยาน บอกว่า ข้อห่วงใยขององค์กรพิทักษ์สัตว์ป่า จะขอนำไปพิจารณา หากบริษัทไทเกอร์เทมเพิล จำกัด ยื่นขออนุญาตมา กรมอุทยานฯ จะดำเนินการด้วยความรัดกุมรอบคอบภายใต้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย เกณฑ์การให้อนุญาตให้นำสัตว์ป่าเข้ามาเลี้ยงในสวนสัตว์ มีมาตรการที่รัดกุม เช่น บริษัทฯ ต้องมีแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ชนิดนั้น ๆ มีมาตรการด้านความสะอาด มีการแยกกรงคอกเพื่อมิให้อยู่ปะปนกัน และปัจจุบัน เสือโคร่งจากวัดป่าหลวงตบัว ทั้ง 147 ตัวได้นำไปเลี้ยงดูที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี โดยมีสัตว์แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด


ชี้ กก. บริษัทไทเกอร์เทมเพิล ไม่เกี่ยววัดเสือ


อธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุว่าที่มีข่าวว่าเป็นการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดิม หรือวัดเสือวัดหลวงตาบัว ซึ่งเคยมีปัญหา และถูกยกเลิกใบอนุญาตไปแล้ว ได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจ การภายใต้บริษัทใหม่ ไม่มีมูลความจริง เนื่องจากบริษัทไทเกอร์เทมเพิล จำกัด จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการมานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 เป็นเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นคนละแปลงกับวัดป่าหลวงตาบัว อีกทั้งกรรมการบริหารบริษัทไทเกอร์เทมเพิล จำกัด ก็มิได้เป็นบุคคลอันเกี่ยวข้องกับคดีมูลนิธิวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แต่อย่างใดและการอนุญาตในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ หากผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต กรมอุทยานฯ สามารถยับยั้งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ จะมีหนังสือชี้แจงให้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทย ทราบถึงแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตจัดตั้ง และดำเนินกิจกรรมสวนสัตว์สาธารณะต่อไป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน