"คลัง" พอใจ 1 เดือนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จับเจ้าหนี้ 62 ราย

"คลัง" พอใจ 1 เดือนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จับเจ้าหนี้ 62 ราย

"คลัง" พอใจ 1 เดือนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จับเจ้าหนี้ 62 ราย

รูปข่าว : "คลัง" พอใจ 1 เดือนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ จับเจ้าหนี้ 62 ราย

กระทรวงการคลัง พอใจผลการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบครบทุกมิติ หลังสามารถจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบได้มากถึง 62 ราย ขณะที่ ลูกหนี้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย รวมทั้งได้รับการ ฟื้นฟูอาชีพ


กว่า 1 เดือนหลังเปิดตัวโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่มี ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน รับทราบรายงานผลการจับกุมเจ้าหนี้นอกระบบแล้ว 62 ราย และยังมีเจ้าหนี้นอกระบบบางส่วน ทยอยยื่นขอใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อรายย่อย หรือ พิโคไฟแนนซ์ 155 ราย อนุมัติประมาณ 20 ราย ปล่อยสินเชื่อตามเงื่อนไขโครงการรวม มากกว่า 3,000 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ ประมาณ 10,000 บาท

ขณะที่การปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ธนาคารัฐ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรณ์การเกษตร วงเงินแห่งละ 5,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ มียอดปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 21,000 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ประมาณ 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังมีมาตรการไกล่เกลี่ย ซึ่งมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยทุกจังหวัด มียอดผู้ที่เข้าโครงการแล้ว 300 - 400 ราย ซึ่งมีลูกหนี้ผ่านการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 60 ราย จากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูลูกหนี้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ปัญหา ทั้งกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาชีพให้ลูกหนี้ต่อไป

กลับขึ้นด้านบน