สปท.เตรียมส่งมอบงานปฎิรูปให้นายกฯ 31 ก.ค.นี้

สปท.เตรียมส่งมอบงานปฎิรูปให้นายกฯ 31 ก.ค.นี้

สปท.เตรียมส่งมอบงานปฎิรูปให้นายกฯ 31 ก.ค.นี้

รูปข่าว : สปท.เตรียมส่งมอบงานปฎิรูปให้นายกฯ 31 ก.ค.นี้

สปท.เตรียมพิจารณาการปฏิรูปด้านการศึกษา การสื่อสารมวลชน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ก่อนส่งมอบงานให้นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค.) นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) แถลงว่า การประชุม สปท. วันที่ 17 ก.ค.นี้ สปท.จะพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่ยั่งยืน และเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้การการวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวิทยาการอนุภาคในรูปแบบต่าง ๆ ด้านรายงานของคณะกรรมาธิการฯด้านการสื่อสารมวลชน เรื่องการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ ประชาชนและสาธารณะประโยชน์

นายคำนูณ กล่าวว่า ส่วนในวันที่ 18 ก.ค. สปท.จะพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการฯ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่องระบบงบประมาณของตำรวจ และการใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในชั้นศาล และการประชุมนัดสุดท้ายของ สปท. คือวันที่ 25 ก.ค. ก่อนที่จะส่งมอบรายงานของ สปท.ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 31 ก.ค.นี้

สปท.ทั้ง 200 คนเริ่มทำหน้าที่ในศึกษาและเสนอรายงานการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 11 ด้านร่วมเกือบ 2 ปี แล้วนับตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2558 และจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 3 ส.ค.นี้ โดยทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตามมาตรา 39/2 กำหนดให้ทำหน้าที่ศึกษาและปฏิรูปทั้ง 11 ด้านสืบต่อจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.ที่ถูกยุบไปตามมาตรา 39/1

กลับขึ้นด้านบน