สนช.เห็นชอบ พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

สนช.เห็นชอบ พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

สนช.เห็นชอบ พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบ พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่หลบหนี

วันนี้ (13 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม สนช.มีมติเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 176 เสียง ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในวาระ 3 สำหรับสาระสำคัญ คือการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยที่หลบหนี ซึ่งสมาชิก สนช. และกรรมาธิการเสียงข้างน้อยบางส่วน ได้แสดงข้อกังวลว่า อาจขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อการพิจารณาคดี ในกรณีจำเลยไม่อยู่ในกระบวนยุติธรรม

ขณะที่นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานกรรมาธิการ ชี้แจงว่า การบัญญัติไม่ขัดกับหลักสากล เพราะจะพิจารณาลับหลังได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามนำตัวจำเลยมาดำเนินคดี โดยออกหมายจับแล้ว แต่จำเลยไม่กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ขณะที่นายอุตมรัฐ อมฤต กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า หลักการดังกล่าวเหมาะสมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลทั่วไป และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

กลับขึ้นด้านบน