แรงงานข้ามชาติพิสูจน์สัญชาติยังไม่ผิดกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติพิสูจน์สัญชาติยังไม่ผิดกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติพิสูจน์สัญชาติยังไม่ผิดกฎหมาย

รูปข่าว : แรงงานข้ามชาติพิสูจน์สัญชาติยังไม่ผิดกฎหมาย

กระทรวงแรงงานยืนยันแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติที่ไม่มีเอกสาร หรือใบอนุญาตทำงาน ไปตรวจสัญชาติทั้งในและนอกประเทศได้รับยกเว้น จะไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันนี้ (28 ก.ค.2560) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่เดินทางไปตรวจสัญชาติเพื่อทำหนังสือเดินทางทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จะได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับการเดินทางเข้าหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ถูกจับดำเนินคดี ขณะเดียวกัน นายจ้างที่มายื่นแบบคำขอจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวก็จะไม่ถูกดำเนินคดีเช่นกัน เนื่องจากอยู่ในช่วงของการชะลอบทลงโทษ 180 วัน หรือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

สำหรับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้นายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวด้วยตัวเองที่ศูนย์รับแจ้งฯ ให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องพาแรงงานข้ามชาติมาด้วย ในส่วนของเอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะหน้าแรก กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว และแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว ซึ่งสามารถโหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

หลังจากนั้น ให้นายจ้างพาลูกจ้างมาสัมภาษณ์ตามนัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ระหวางวันที่ 8 สิงหาคมจนถึง 6 กันยายนนี้ หากพบเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจริง เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อไปตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง จากนั้นเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตัวเองในประเทศไทยที่ศูนย์ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าวด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

กลับขึ้นด้านบน